Oświadczenie KO nt. utworzenia rotryjskiej Inkwizycji w Dreamlandzie

 

W dniu dzisiejszym byliśmy świadkami utworzenia organizacji, jaką jest Inkwizycja w Wspólnocie Korony Ebruzów. Jak przeczytać możemy w dokumencie powołującym tą jakże haniebną instytucję, jak i w liście oficjalnym od jej założyciela do głów heretyckiego kościoła rotriokatolickiego, zadaniem jej jest rozpowszechniać wiarę fałszywą po dreamlandzkich ziemiach jak i zmagać się z innowiercami, a przede wszystkim z naszym Kościołem najświętszym i z nami, wiernymi wyznawcami Erbesa i bogów, z łaski jego w niebiosach zasiadających. Przeto powiadam wam, umiłowani wierni  strzeżcie się wrogich sił wyznawców obcych bogów, albowiem działają oni pod wpływem złych sił, zbuntowanych przeciwko Erbesowi wszechmogącemu. Prawda i wspaniałość naszej wiary zawsze budziły nienawiść jej wrogów, pragnących naszej zguby i zagłady – nie inaczej jest i dziś. Nie możemy zwątpić, albowiem siły przeciwne duchowemu odrodzeniu świata i ostatecznemu zwycięstwu Erbesa tylko na to czekają! Jakie jest wyjście? Musimy stanąć na czele duchowej kontrofensywy sił dobra przeciwko opanowanym przez przeciwne panowaniu Erbesa siły ludziom z Rotrii. Bracia i siostry w wierze! Głoście prawdziwą wiarę po całym Mikroświecie, nawracajcie tych, którzy oddalili się od Erbesa. Tylko wspólną pracą możemy przyczynić się do przyspieszenia nadejścia nowej epoki i wyzwolenia ludów Mikroświata z opresji. Bogowie z wami!

Dodaj komentarz