Demografia

W mieście Geldberg znajduje się w sumie 145 domów i kamienic. Struktura narodowo-etniczna miasta przedstawia się następująco (dane zaokrąglone do całości):

  • 43% – Luindorczycy
  • 38% – Lostyjczycy (Garapeńczycy Północni)
  • 11% – Solardyjczycy
  • 3% – Furlandczycy
  • 5% – inni