Geografia i klimat

Powierzchnia miasta Geldberg wynosi 30 km².

Miasto położone jest na Nizinie Kostroma, na niewielkim wzniesieniu. Powstało ono na ruinach dawnego solardyjskiego miasta Kasalin. Geldberg położony jest 290 km od Dreamopolis, a 355 km od Agendartu w linii prostej.

Klimat

Miasto Geldberg i okolice cechuje położenie w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego morskiego. Zauważalny wpływ na temperaturę ma działanie chłodnego prądu morskiego na Oceanie Mroźnym.