Port Avis

Przed Twoimi oczyma rozpościera się olśniewający widok – oto widzisz piękne, okazałe budynki Portu Avis, najwspanialszego portu morskiego w Luindorze, a może i w całym Dreamlandzie. Widzisz kupców z całego Pollinu – niektórzy z nich zmierzają traktem ku ciasnym uliczkom i staromodnym konstrukcjom Geldbergu, stolicy Kasztelanii Permeńskiej, niektórzy zatrzymują się w samym porcie, sprzedając swoje towary wszechobecnym przybyszom. Widzisz piękne statki i okręty z powiewającymi na wietrze żaglami. Niektóre z nich dopływają z najdalszych stron do Avis, niektóre dopiero szykują się do podróży stąd ku innym lądom. Możesz tu spotkać ludzi najróżniejszego pochodzenia, kupców, marynarzy czy znamienitych inżynierów i budowniczych okrętów pracujących nad swoimi dziełami, a także rzemieślników pracujących w ichniejszej dzielnicy przylegającej do portu. Uważaj jednak! Port pełen jest także różnorakich złodziejaszków i rabusiów, łasych na dobra przywiezione tu przez przybyszów. Nic nie jest jednak w stanie przyćmić jaśniejącego blasku ziem Permenii, którego odbiciem jest, obok miasta Geldberg, właśnie tenże port. Marynarz, który nigdy nie odwiedził Portu Avis nie jest godzien swojego miana!

Dzieje portu Avis: