Kasztelania Permeńska

Kasztelania Permeńska jest powiatem utworzonym na mocy postanowienia Księcia Furlandii i Luindoru z dnia 18 marca roku 2018. Jest to rozciągające się na powierzchni 6800 km2 terytorium z miastem powiatowym w Geldbergu, będące pod zarządem burgrabiego.

STRONA W BUDOWIE

Winnice na terytorium Kasztelanii