Burgrabia

Obecnym burgrabią miasta Geldberg jest Casimir de Viries. W celu zamieszkania w mieście należy wybrać jedną z wolnych działek i skontaktować się z burgrabią przez forum Królestwa Dreamlandu. Jeśli wybrana działka jest pierwszą nabywaną w Unii Saudadzkiej, możesz ją uzyskać bez ponoszenia żadnych kosztów. W przeciwnym razie obowiązuje cennik ustanowiony rozporządzeniem burgrabiego.