Pierwsze erbeickie domy modlitwy i zgromadzeń

W dniu dzisiejszym działka oznaczona na mapie Geldbergu identyfikatorem C19 została przekazana pod zarząd Kościołowi Odrodzenia w celu stworzenia pierwszego w Mikroświecie erbeickiego Domu Zgromadzeń i Modlitwy. Obecnie trwa przebudowa istniejącego budynku w celu dostosowania go do potrzeb religijnych.

Jak można odczytać z przedstawionego fragmentu mapy miasta, południowo-wschodnia część budynku wykorzystana zostanie jako Dom Zgromadzeń, w którym co dwa tygodnie organizowane będą spotkania erbeistów, na których kazania wygłaszać będą kapłani Kościoła Odrodzenia. Z kolei część północno-zachodnia będzie Domem Modlitwy, w którym wyznawcy będą mogli w spokoju i skupieniu oddać się rozmowie z bogami. A oto jak budynek wygląda z zewnątrz:

Dodaj komentarz