Miasta


Dekret Książęcy z dnia 21 sierpnia 2012 roku Prawo o miastach stanowi, że na obszarze Luindoru znajdują się 4 miasta: Avalon, Eskalibur, Koppenberg i Voulatar. Ich skład jest stały i nie mogą one utracić praw miejskich. Nie oznacza to jednak, że po spełnieniu warunków, o których mowa w wspomnianym akcie prawnym nie mogą one zostać zamknięte. Do niedawna na terenie podległym władzy Komesa Luindoru nie było żadnego miasta otwartego. Wyludnienie spowodowało ich zamknięcie jeszcze w czasach księstwa. W 2013 roku zlikwidowano jednak Marchię Dhatar a jej dobra i ziemie przeszły do Luindoru, w tym i miasto Koppenberg. Natomiast w czerwcu 2013 roku Książę ponownie otworzył miasto Avalon. Nadal pozostają zamknięte: Eskalibur na zachodnim wybrzeżu, a także Voulatar po przeciwnej stronie Hekatos.

Na terenie Palatynatu Luindoru znajdują się także osady zamknięte, będące pozostałościami i świadectwem historii po czasach Solardii. Należą do nich: Antiqua, Angetti, Evilstone, Kasalin, Roke, Sargentis i Xantium. Mogą zostać ponownie otwarte przez Komesa jednak pod nową nazwą. Później mogą starać się także o uzyskanie praw miejskich od Księcia – głównym kryterium jest tutaj zapewnienie im rozwoju przez zarządcę i wypełnianie przyjętego zobowiązania.

Władzę w miastach Luindoru mogą sprawować burmistrzowie, natomiast w osadach – zarządcy. Jeżeli chcesz zostać jednym z nich i zaopiekować się dowolnie wybraną miejscowością – skontaktuj się z władzami palatynatu lub Księciem.

© Copyright Luindor - Designed by Pexeto