Domena Książęca


Domenę Książęcą stanowią obszary Zjednoczonego Księstwa wyłączone spod władzy komesów i innych zarządców oraz bezpośrednio podlegające władzy Księcia. W Luindorze pod jego zwierzchnictwem znajduje się stolica palatynatu – Saudade, a ponadto posiadłość Toussaint wraz z przyległościami. W skład Domeny Książęcej mogą wchodzić ponadto wszelkie nieruchomości, które są własnością zakładów książęcych (inaczej przedsiębiorstw należących do Dworu Książęcego i prowadzących określoną dekretem działalność), a ich siedziba znajduje się na terenie miejscowości Domeny Książęcej.

Herby miejscowości Zjednoczonego Księstwa stanowiących części Domeny Książęcej zwieńczone są mitrą dla podkreślenia, że bezpośrednio panem w tych miejscach jest Książę.

© Copyright Luindor - Designed by Pexeto