Komes


Aktualne godło Księstwa LuindoruN a podstawie Statutu Palatynatu Luindoru z 3 marca 2012 roku władzę zwierzchnią na jego terenie sprawuje Komes. Od początku swojego istnienia palatynat miał dwóch komesów, urzędujących jednak krótko: JE Mackenzie Gordon-Allen oraz JE Jakuba Sobiepana. Piastowanie godności komesa uprawnia go do pozostawania członkiem Dworu Książęcego.

Komes:

  • stanowi prawo miejscowe wydając ortyle
  • wydaje postanowienia w sprawach indywidualnych
  • sprawuje swoją godność do czasu odwołania przez Księcia
  • reprezentuje Luindor w ramach Zjednoczonego Księstwa
  • tworzy niezbędne urzędy i mianuje urzędników
  • wnioskuje o nadanie orderów i odznaczeń krajowych, jeśli stanowi tak właściwe prawo
  • składa raporty Księciu z swojej działalności
  • zarządza miastami i osadami Luindoru lub wyznacza ich burmistrzów lub zarządców
  • troszczy się o dobro powierzonych w opiekę ziem

Obecnie stanowisko Komesa Luindoru piastuje Książę Zjednoczonego Księstwa do czasu znalezienia odpowiedniego kandydata. Jeżeli zależy Ci na rozwoju tych ziem, chcesz się temu poświęcić i ofiarować swój czas i pracę – zgłoś się do Księcia Zjednoczonego Księstwa.

 

© Copyright Luindor - Designed by Pexeto