Lenna


Księstwo Luindoru wykształciło tradycję nadań ziemskich, częściowo niezależnie przyznawanych od tych, które otrzymać mogą arystokraci na podstawie prawa federalnego. W 2007 roku na mocy trójstronnego porozumienia króla, namiestnika koronnego i obdarowanego arystokraty utworzono pierwszą marchię – Dhatar, położoną w całości na wyspie o tej samej nazwie. Była to jednostka autonomiczna rządzona przez Jego Ekscelencję Pawła Erwina diuka de Archien-Liberi. Po jego ustaniu, w 2013 roku wróciła do posiadłości palatynatu. Marchia przestała istnieć, ale tradycja nadań ziemskich, z których wykształciło się ostatecznie prawo lenne Zjednoczonego Księstwa – przetrwała.

Obecny system nadań ziemskich pozwala Księciu niezależnie ale i uzupełniająco w stosunku do nadań królewskich, obdarowywać arystokratów ziemią na obszarze obu palatynatów, w tym i Luindoru. Obecnie na jego terenie istnieje jedna marchia – Alizon, którą rządzi JXM Siergiusz Asketil, spadkobierca tych włości po swoim ojcu – Stedzie (piastującym w przeszłości godność książęcą w Luindorze).

Lenna na terenie Luindoru mogą obejmować łącznie ok. 40 tys. kilometrów kwadratowych (prawie tyle co cała Surmala), a wielkość każdego z nich jest zależna od tytułu honorowego, jaki posiada pan danej ziemi – baronia nie może przekraczać 3 tys. km, hrabstwo 6 tys., a marchia – 12 tys. Nazwy lenn zmieniają się wraz z nadaniem określonego tytułu przez Króla. Nie dotyczy to jednak spadkobierców. Lenna są zatem także dziedziczne, ale i mogą być odbierane przez Księcia, Króla czy sądy powszechne/sądy parów. Pan danej ziemi zwany jest wasalem lub lennikiem. Do jego przywilejów zalicza się:

 • czerpanie wszelkich zysków z działalności na podległym terenie
 • ustalanie własnych symboli, o ile zawierać one będą elementy podkreślające ich przynależność do Zjednoczonego Księstwa i Luindoru
 • posługiwanie się tytułem honorowym w połączeniu z nazwą nadanego lenna
 • przekazanie tytułu i ziem swojemu dziedzicowi na takich samych warunkach, jak te określone stosownym prawem lennym i postanowieniu o nadaniu ziemi
 • uczestniczenie w Radzie Książęcej
 • uformowanie na podległym terenie własnych oddziałów wojskowych w sile batalionu lub równoważnego (przez barona); dwóch batalionów lub jednostek równoważnych (przez wicehrabiego i hrabiego); bądź pułku lub mu równoważnego (przez markiza i diuka)
 • wydawanie rozporządzeń w imieniu i za zgodą suzerena

Ma on nadto obowiązki, do których zaliczają się:

 • dbanie o rozwój podległych terenów na każdej płaszczyźnie
 • uiszczanie na konto bankowe Zjednoczonego Księstwa comiesięcznej daniny w wysokości 1/10 dochodów marchii za dany miesiąc
 • występowanie na każdą prośbę suzerena w sprawach właściwych Radzie Książęcej, nadanemu lennu oraz występowanie w jego obronie
 • świadczenie bezpłatnej gościny suzerenowi podczas jego wizyty na terenie lenna

Obowiązkiem zaś suzerena (Księcia) jest występowanie w obronie swojego wasala, gdy zagrożone są jego interesy, dobre imię lub integralność terytorialna lenna.

LENNA W HISTORII LUINDORU

MARCHIA ALIZON


MARCHIA DHATAR
dhatar_herb

© Copyright Luindor - Designed by Pexeto