Poczet Książąt Luindoru


 

 


Kreon, Namiestnik Domeny Królewskiej (2000 – 19 I 2001)

Kreon, Namiestnik Domeny Królewskiej (2000 – 19 I 2001

 

 

 


Morfeusz, Namiestnik Domeny Królewskiej (19 I 2001 – 15 III 2001)

Morfeusz, Namiestnik Domeny Królewskiej (19 I 2001 – 15 III 2001)

 

 

 


Morfeusz, Namiestnik Solardii (15 III 2001 – 13 IV 2004)

Morfeusz, Namiestnik Solardii (15 III 2001 – 13 IV 2004)

 

 

 


Bartosz Lenczowski, p.o. Namiestnika Solardii (13 IV 2004 – 9 V 2004)

Bartosz Lenczowski, p.o. Namiestnika Solardii (13 IV 2004 – 9 V 2004)

 

 

 


Morfeusz, Namiestnik Solardii (9 V 2004 – 15 IV 2005)

Morfeusz, Namiestnik Solardii (9 V 2004 – 15 IV 2005)

 

 

 


Danange, Namiestnik Solardii (15 IV 2005 – 25 IV 2005)

Danange, Namiestnik Solardii (15 IV 2005 – 25 IV 2005)

 

 

 


Hanss Upengres, Namiestnik Solardii (25 IV 2005 – 20 VI 2005)

Hanss Upengres, Namiestnik Solardii (25 IV 2005 – 20 VI 2005)

 

 

 


Hanss Upengres, Namiestnik Luindoru (20 VI 2005 – 24 IX 2005)

Hanss Upengres, Namiestnik Luindoru (20 VI 2005 – 24 IX 2005)

 

 

 


Nebula Blue, Namiestnik Luindoru (24 IX 2005 – 4 III 2006)

Nebula Blue, Namiestnik Luindoru (24 IX 2005 – 4 III 2006)

 

 

 


Sted Asketil, Namiestnik Luindoru (6 III 2006 – 21 VII 2006)

Sted Asketil, Namiestnik Luindoru (6 III 2006 – 21 VII 2006)

 

 

 


JKM Paweł, p.o. Namiestnika Luindoru I (21 VII 2006 – 7 IX 2006)

JKM Paweł, p.o. Namiestnika Luindoru I (21 VII 2006 – 7 IX 2006)

 

 

 


Mateusz von Karczewski, Namiestnik Luindoru (7 IX 2006 – 6 XI 2006)

Mateusz von Karczewski, Namiestnik Luindoru (7 IX 2006 – 6 XI 2006)

 

 

 


Kazio Wichura, p.o. Namiestnika Luindoru (6 XI 2006 – 2 III 2007)

Kazio Wichura, p.o. Namiestnika Luindoru (6 XI 2006 – 2 III 2007)

 

 

 


Pablo von Neumann, Namiestnik Luindoru (2 III 2007 – 12 XII 2007)

Pablo von Neumann, Namiestnik Luindoru (2 III 2007 – 12 XII 2007)

 

 

 


Marcus Estreicher, Namiestnik Luindoru (12 XII 2007 – 13 II 2008)

Marcus Estreicher, Namiestnik Luindoru (12 XII 2007 – 13 II 2008)

 

 

 


Krzysztof Jazłowiecki, Namiestnik Luindoru (13 II 2008 – 16 XII 2008)

Krzysztof Jazłowiecki, Namiestnik Luindoru (13 II 2008 – 16 XII 2008)

 

 

 


Pablo von Neumann, Namiestnik Luindoru (16 XII 2008 – 19 I 2009)

Pablo von Neumann, Namiestnik Luindoru (16 XII 2008 – 19 I 2009)

 

 

 


Cyric van den Sune – Buuren, Namiestnik Luindoru (19 I 2009 – 29 IX 2009)

Cyric van den Sune – Buuren, Namiestnik Luindoru (19 I 2009 – 29 IX 2009)

 

 

 

Paweł Erwin de Archien-Liberi, Namiestnik Luindoru (29 IX 2009 – 26 X 2010)

Paweł Erwin de Archien-Liberi, Namiestnik Luindoru (29 IX 2009 – 26 X 2010)

 

 

 


Artur Piotr, Namiestnik Luindoru (26 X 2010 – 26 IV 2011)

Artur Piotr, Namiestnik Luindoru (26 X 2010 – 26 IV 2011)

 

 

 


Sted Asketil, Namiestnik Luindoru (26 IV 2011 – XII 2011)

Sted Asketil, Namiestnik Luindoru (26 IV 2011 – XII 2011)

 

 

 


Po grudniu 2011 roku Luindor jako osobna prowincja zniknął z map Królestwa Dreamlandu.

© Copyright Luindor - Designed by Pexeto