Poczet włodarzy miasta

Urząd włodarza miasta zmieniał się na przestrzeni lat. W 2007 roku wprowadzono urząd burmistrza. Zgodnie z nim on sprawował pieczę jako margrabia Dhataru. W 2016 roku dokonano zmiany tytułu. W miejsce urzędu burmistrza wprowadzono urząd burgrabiego miasta. ​

Burmistrzowie miasta

​1. Paweł von Kopp - Ostrowski de Archien - Liberi y de Erbuz (2007 - ?) ​

Burgrabiowie miasta

1. Leszek van der Fryssau (2016 -2017).
2. Oskar ben Grozny (2017 -)