Mieszkańcy

LISTA AKTUALNYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA KOPPENBERG

1. sir Oskar ben Grozny Witt
2. Maciek von Tukass

HONOROWI MIESZKAŃCY MIASTA KOPPENBERG:

1. Martin hrabia van Spider - de Archien
2. Jego Królewska Mość Edward I Artur
3. Cyprian Benedykt Jerzy wicehrabia Lee
4. dr Krzysztof baron Jazłowiecki
5. sir Leszek van der Fryssau