Historia

Jak dokładnie powstało miasto?

Historia powstania Koppenbergu jest jeszcze niewyjaśniona, gdyż podczas secesji zniszczono wszelkie dostępne źródła historyczne. Po wspomnianej secesji, w maju 2008 roku, przy staraniach JXM dr. Krzysztofa barona Jazłowieckiego oraz JW Margrabiego Pawła Erwina wicehrabiego de Archien-Liberi miasto zostało odbudowane. Okres ten nazywamy złotą erą Koppenbergu. W 2016 roku po 8 letnim wakacie urząd Burgrabiego objął Leszek van der Fryssau, a w 2017 roku po zrzeknięciu się obywatelstwa przez dotychczasowego Burgrabiego urząd objął Oskar ben Grozny (syn Leszka).