Lista mieszkańców miasta

  • Casimir de Viries, NIM 509236, zamieszkały w Zamku Geldberg (działka A1)
  • Daniel von Witt, NIM 877416, zamieszkały przy ul. Rynek 3 (działka F1)
  • Aluś de la Ciprofloksja, NIM 435954, zamieszkały przy ul. Rynek 8 (działka C3)

Lista jest aktualizowana na bieżąco na podstawie informacji z Miejskiego Referatu Nieruchomości.